Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestön EASAC:in tuoreessa raportissa Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests tarkastellaan eurooppalaisen metsänhoidon ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia metsän eri käyttömuotojen kannalta.

YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen ja Pariisin ilmastosopimukseen liittyvät tuoreet päätökset edellyttävät metsien käytön, hoidon ja tuotteiden osalta nopeita ja määrätietoisia toimia. Raportissa todetaan metsien hiilivaraston kasvattamisen olevan erityisen kustannustehokas keino vähentää nettohiilipäästöjä ilmakehään.

Raportin mukaan metsänhoitotapojen monipuolistaminen talousmetsissä auttaa turvaamaan sekä biodiversiteettiarvot että metsien tuottamat ilmastohyödyt. Erilajisten ja jatkuvapeitteisten metsien osuuden lisääminen on perusteltu tapa varautua ilmastomuutoken aiheittamiin riskeihin. Talousmetsien monipuolistaminen on usein myös taloudellisesti kannattavaa.

Suomi on ollut vetovastuussa eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestön EASAC:n toteuttamassa koko Euroopan metsiä koskevassa selvityksessä. Monitieteisen hankkeen on rahoittanut Suomalainen Tiedeakatemia ja eurooppalaisen asiantuntijaryhmän työtä on johtanut professori Jaana Bäck Helsingin yliopistosta.

Suomenkielinen tiivistelmä Euroopan unionin metsien monikäyttöisyys ja kestävyys on ladattavissa Suomalaisen Tiedeakatemian sivuilta.

EASAC on EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka keskittyy tiedepohjaiseen neuvonantoon.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on EASAC:in suomalainen jäsen.