European Academies’ Science Advice Council (EASAC) on julkistanut 30. 11. 2016 kaksi uutta raporttia kiertotaloudesta. Raportit ”Priorities for critical materials for a circular economy” ja ”Indicators for a circular economy” perustuvat EU:n jäsenvaltioiden kansallisten tiedeakatemioiden riippumattomaan tieteelliseen työhön ja pyrkivät vastaamaan kysymyksiin siitä, minkälaisia mittareita Euroopan unionin olisi käytettävä, jotta kehitys kohti kiertotaloutta ei vaarantuisi, ja kuinka EU:ssa olisi valmistauduttava ”kriittisten materiaalien” vähentyvään määrään tulevaisuudessa.

Kiertotalousraportit ovat ladattavissa kokonaisuudessaan EASAC:in verkkosivuilta: ”Critical Materials” ja ”Indicators”.

TANK:in verkkosivuilla on jo aiemmin uutisoitu kiertotalousraporttien julkaisemisutapahtumasta Brysselissä. Suomenkielisessä lehdistötiedotteessa on esitelty raporttien keskeisiä huomioita.

easaccircular2

easacircular

 

 

 

 

 

 

 

-EASAC on EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka keskittyy tiedepohjaiseen neuvonantoon.

-Tiedeakatemiain neuvottelukunta on EASAC:in suomalainen jäsen.