Tulevaisuudessa tieliikenteeseen kohdistuu entistä suurempia vaatimuksia pyrittäessä vähentämään Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää.  Tavoitteeseen pääsemiseksi on luotava taloudellisia kannustimia, jotka ottavat huomioon eri tavoilla tuotettujen polttoaineiden kasvihuonekaasuintensiteetti eli kaikki päästöt tuotannosta polttoon saakka. Polttoaineen jalostaminen öljyhiekasta aiheuttaa lähtökohtaisesti erilaiset päästöt kuin tavanomainen öljyntuotanto, mutta päästöissä on suuria eroja myös tuotantotavan sisällä. EASACin (European Academies Science Advisory Council) kannanotto Greenhouse gas footprints of different oil feedstocks pureutuu bensiinin ja dieselin tuotannon ja markkinoinnin kysymyksiin ja välittää Euroopan komissiolle seuraavat ohjeet ja huomiot:

  • On välttämätöntä selvittää, kuinka raakaöljyn lähteet ja tuotantotavat vaikuttavat EUn kuljetussektorin kasvihuonekaasuintensiteettiin. Saadun tiedon perusteella investointeja voidaan ohjata niihin innovaatioihin ja raaka-ainelähteisiin, joilla kasvihuonekaasupäästöjä pystytään alentamaan.
  • Öljyn tuottajien ja käyttäjien välinen vastuunjako päästöjen laskennasta ja seurannasta on kiistanalainen poliittinen kysymys. Tästä huolimatta päätöksentekoa varten tarvitaan läpinäkyvää raportointia eri raaka-ainelähteiden kasvihuonekaasupäästöistä.
  • Luotettavan tiedon puute eri lähteistä peräisin olevien raaka-aineiden kokonaispäästöistä on tällä hetkellä ilmastotietoisten poliittisten päätösten tekoa pahiten rajoittava tekijä. Monet öljyntuottajat toimivat nimittäin maantieteellisillä alueilla, joilla päästömittaustulosten julkistamisen vaatimukset eivät ole juridisesti sitovia.

Kannanotto on julkistettu 13.4.2016 ja on luettavissa verkossa ja neuvottelukunnan julkaisuissa.

EASAC on eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka tehtävänä on toimittaa tutkimuspohjaista tietoa EU:n päätöksenteon tueksi.

EASACin yhteyshenkilö: Dr Mike Norton, EASAC Environment Programme Director

Puh. +44-1763-853130, michael.norton@easac.eu, www.easac.eu

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on EASACin suomalainen jäsenorganisaatio.

Neuvottelukunnan yhteyshenkilö: FT Päivi Tikka, Pääsihteri

Puh. 044-3254-214, paivi.tikka@academies.fi

Lue ja lataa tiedotteemme pdf-muodossa