EU-jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin yhteinen tiedeakatemioiden järjestö EASAC on perustanut korkea-arvoisten neuvonantajien ryhmän (Senior Advisory Group, SAG). Ryhmän tavoitteena on edistää tiedepohjaista neuvonantoa poliittisille päätöksentekijöille.

Ryhmän jäsenet ovat professori Anne Glover (entinen komission presidentin tiedeneuvonantaja), professori Jules Hoffmann (nobelisti ja entinen EASACin neuvoston jäsen), professori Joaquin Almunia (taloustieteilijä ja entinen komission varapresidentti) ja Wilhelm Krull (Wolksvagen-säätiön johtaja).