Kansainvälisen tutkijoiden ihmisoikeusverkoston 13. tapaamisen yhteydessä järjestetyn avoimen symposion Science and the Right to Development keskusteluyhteenveto on julkaistu.

Soulissa lokakuun lopulla järjestetty symposio keräsi tiedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen edustajia ympäri maailmaa keskustelemaan oikeudesta kehitykseen. Keskusteluissa keskityttiin mm. sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurillisiin oikeuksiin ihmisoikeuksina, kaupallisen big datan käyttöön ihmisoikeuksia vaarantavilla tavoilla sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja globaalimuutoksen ihmisoikeusulottuvuuksiin.

Keskusteluyhteenveto on luettavissa täältä.

Suomen Tiedeakatemiat on Kansainvälisen tutkijoiden ihmisoikeusverkoston kansallinen jäsen.