Perjantaina 27.3.2015 järjestettiin Tieteiden talolla Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen työryhmäseminaari. Eri toimijat yhteen kokoavassa seminaarissa tehtiin tilannekatsaus ATT-hankkeen työryhmien aikaansaannoksiin sekä luotiin katsausta tuleviin toimenpiteisiin avoimen tieteen edistämiseksi Suomeksi.

ATT-hankkeessa pyritään koordinoimaan kansallista avoimen tieteen kehittämistyötä ja siihen liittyviä käytäntöjä. Avoimeen tieteeseen liittyviä käytäntöjä ovat mm. tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus ja julkaiseminen, avoin lähdekoodi, avoimet standardit sekä tutkimusprosessin julkinen dokumentointi. Perjantaisessa seminaarissa kuultiin mm. tutkimusinfrastruktuurien palveluiden toimintakulttuurin nykytilaa ja käyttöpolitiikoita kartoittaneen työryhmän, julkaisujen avointa saatavuutta pohtineen työryhmän sekä tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuutta kartoittaneen työryhmän esitykset tähän mennessä tehdystä selvitys- ja suositustyöstä. Tilaisuuden videotallenne ja puhujien esitykset ovat saatavilla netissä: http://avointiede.fi/esitysmateriaalit

ATT-seminaarin päättäneessä kekustelupaneelissa pyrittiin vastaamaan kysymykseen miten nostamme suomalaiset tutkijat avoimen tieteen huipulle? Keskusteluissa painotettiin esimerkiksi tutkijoiden koordinoitua koulutusta avoimen tieteen käytännöistä sekä myös tutkijoiden rohkaisemista paitsi avoimen tieteen työkalujen käyttämisen, myös niiden kehittämisen pariin. Tärkeää on myös osallistua kansainväliseen yhteistyöhön avoimen tieteen kehityksen tiimoilta.

Tiedeakatemiain neuvottelukunnassa on vireillä data-asioihin keskittyvän kansalliskomitean perustaminen. Data-asioihin keskittyvä kansalliskomitea vahvistaisi osaltaan tutkijoiden kosketuspintaa moninaisiin datan hallintaa ja avoimuutta käsitteleviin kansainvälisiin organisaatioihin. Neuvottelukunta on itse tällä hetkellä Alliance for Permanent Accessin (APA) ja Committee on Data for Science and Technologyn (CODATA) jäsen sekä seuraa myös Research Data Alliancen (RDA) työtä. Neuvottelukunnan mielestä on tärkeää, että tutkijoiden osallistumista kansainvälisiin avoimen tieteen ja siihen liittyvien käytäntöjen kanssa työtä tekeviin organisaatioihin rohkaistaan ja tuetaan. Neuvottelukunnalle tärkeistä kansainvälisen yhteistyön teemoista keskustellaan tarkemmin myös ATT-hankkeen järjestämässä seuraavassa Avoimen tieteen kansainvälinen tilannekuva -seminaarissa 13.4.2015.

ATT-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudesta. Hankkeen aikana on myös tuotettu koulutusmateriaaleja, kuten esimerkiksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja 

Lisätietoja ATT-hankkeesta, työryhmien työskentelystä ja toiminnasta www.avointiede.fi

Ilmoittautuminen Avoimen tieteen kansainvälinen tilannekuva -seminaariin (8.4.2015 mennessä): http://avointiede.fi/-/avoimen-tieteen-kansainvalinen-tilannekuva-2015-seminaari