A photo of Arto MiettinenSuomen Tiedeakatemiain (Council of Finnish Academies CoFA) akatemiasihteerin tehtävään on nimitetty dosentti, FT Arto Miettinen. Miettinen aloitti tehtävässä 2.3.2020.

Ennen akatemiasihteerin tehtävää Miettinen teki 25 vuoden ajan meri- ja ilmastotutkimusta kvartäärigeologian ja paleoklimatologian aloilla. ”Olen mm. tutkinut Itämeren merenpinnan korkeusvaihtelua, rekonstruktioinut Pohjoisen jäämeren meriveden lämpötiloja ja arktisen merijään laajuutta sekä tutkinut meri-ilmakehä-vuorovaikutuksia ja laajempia globaaleja ilmastokytköksiä. Luonteeltaan hyvin kansainvälinen tutkimus on ollut innostavaa, sillä tietämys menneisyyden luonnollisesta ilmastovaihtelusta ja sen dynamiikasta on tärkeää arvioitaessa nykyisen ihmistoiminnasta aiheutuvan ilmastonmuutoksen vaikutuksia”, Miettinen kuvailee.

Helsingin yliopiston lisäksi Miettisen kotiorganisaationa on ollut Norjan polaari-instituutti. ”Ammattitutkijan työ Norjan valtiollisessa organisaatiossa oli erittäin mielenkiintoista. Norjalainen tutkimusympäristö ei sinällään eroa paljoa suomalaisesta, mutta tutkimusrahoitusta suunnataan enemmän varttuneille tutkijoille väitöskirjatutkijoiden sijaan. Laajaan kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön panostetaan”, Tromssassa lähes kymmenen vuoden ajan asunut Miettinen kertoo.

”Viimeiset työvuoteni keskityin pääasiallisesti projektinhallintaan ja kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen. Pääsin kuitenkin joka vuosi tekemään tutkimustyötä ruohonjuuritasolla eli kenttätöihin Huippuvuoria ympäröiville merialueille. Työskentely merentutkimusaluksella merijäiden keskellä yöttömän yön idyllissä valaita, hylkeitä ja jääkarhuja tähyillen ja 12-tuntiset työvuorot hyisissä olosuhteissa laivan kannella ovat jääneet ikuisesti mieleeni.”

Lisäksi Miettinen on toiminut Suomen Geologisen Seuran hallituksessa taloudenhoitajana ja Helsingin yliopiston tieteentekijöiden hallituksessa. ”Toiminta näissä luottamustoimissa oli mukavaa ja antoi tuntumaa järjestö- ja tiedepoliittisesta toiminnasta. Ne myös tukivat ajatusta mahdollisuudesta siirtyä joskus tulevaisuudessa tutkimustoiminnasta tiedehallinnon ja -politiikan sektorille.” Näin Miettiselle sitten kävikin.

Miettinen pitää uutta tehtäväänsä Suomen Tiedeakatemiain sihteeristön johdossa kiinnostavana näköalapaikkana. Suomen Tiedeakatemiat toimii suomalaisen ja kansainvälisen tieteen rajapinnalla, ja pyrkii edistämään suomalaisen tieteen kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Tärkeänä tehtävänä Miettinen kokee tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamisen, mikä toteutuu mm. lisäämällä tiedeyhteisön ja yhteiskunnan päätöksentekijöiden välistä dialogia.

”Ajatellen Suomen Tiedeakatemiain käytettävissään olevaa laajaa potentiaalia sekä asiantuntijuudessa että operatiivisessa toiminnassa, näen CoFA:ssa työskentelyssä paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Pyrin vahvistamaan asiantuntemuksen hyödyntämistä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Haluan olla mukana kehittämässä Suomen Tiedeakatemioita dynaamiseksi yksiköksi, joka pystyy reagoimaan ja vastaamaan nopeasti muuttuvan ajankuvan haasteisiin”, Miettinen linjaa.

Suomen Tiedeakatemiat (Council of Finnish Academies CoFA) on tiedeakatemioiden yhteistyöneuvosto, joka edustaa suomalaisia tiedeakatemioita kansainvälisissä tiedejärjestöissä ja vastaa eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toiminnan koordinoinnista.