Italialainen egyptologi Antonio Loprieno on aloittanut toimikautensa Euroopan neuvoston alueen tiedeakatemioiden yhteistyöelimen ALLEA:n puheenjohtajana. Loprieno valittiin puheenjohtajaksi ALLEA:n jäsenäänestyksessä yksimielisesti järjestön 18. yleiskokouksessa Budapestissa 4. syyskuuta 2017. Virallisesti puheenjohtajuus vaihtui Loprienon edeltäjältä, tehtävässä vuodesta 2012 toimineelta saksalaiselta Günter Stockilta, Loprienolle ALLEA:n yleiskokouksessa Sofiassa 17. toukokuuta 2018.

Viraanastujaispuheessaan Loprieno painotti akatemioiden merkitystä monitieteisinä ja riippumattomina huippututkimuksen keskuksina, jotka tuottavat yhteistä hyvää kansallista politiikkaa laajemmassa mittakaavassa:

”Odotan työskentelyä eurooppalaisten akatemioiden kanssa nostaakseni tieteen sille kuuluvaan arvoon. Aikamme julkiselle keskustelulle on tyypillistä faktojen kiivas kyseenalaistaminen ja kyseenalaisten väitteiden lisääntyminen. Tiedeakatemioiden merkitys tieteen ja tutkimuksen avuksi luotuina puolueettomina instituutioina on muuttunut tietoyhteiskunnissamme yhä korvaamattomammaksi.”

Loprieno toimii puheenjohtajana myös Sveitsiläisessä Tiedeakatemiassa sekä Itävallan tiedealautakunnassa. Loprieno on opettanut 1980-luvulta lähtien useissa eurooppalaisissa yliopistoissa ja vuodesta 1989 vuoteen 2000 hän työskenteli egyptologian professorina UCLA:ssa. Vuodesta 2005 vuoteen 2015 Loprieno toimi Baselin yliopiston rehtorina.

ALLEA (All European Academies) on Euroopan neuvoston alueen tiedeyhteistyöelin, joka osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen tiedepoliittiseen keskusteluun. Suomalaiset Tiedeakatemiat on ALLEA:n kansallinen jäsen.