Professori Anna Mauranen on nimitetty Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston edustajana Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumiin.

Foorumi seuraa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten linjausten toimeenpanoa ja toimintaympäristön muutosta. Sen tehtävänä on myös määritellä kansainvälistymisen tavoitetaso vuodelle 2025 ja kehittää seurantaan indikaattorit.

Foorumi muotoilee suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen viestejä kahdenvälisessä ja monivälisessä kansainvälisessä toiminnassa sekä helpottaa tiedonkulkua korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, tutkimusrahoittajien, ministeriöiden ja muiden toimijoiden välillä. Se toimii myös Team Finland Knowledge -verkoston laajennettuna tukiryhmänä taaten tiedon- ja viestinkulun Suomesta verkostolle ja toisinpäin.

Foorumi on asetettu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistamiseksi ja kansainvälisesti tunnustetun edelläkävijäaseman saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Foorumin toimikausi on 1.1.2018–31.12.2019.