The European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) julkaisi Euroopan komissiolle osoitetun lausunnon koskien Horizon Europe -ohjelmaa. ALLEA:n työryhmäkeskusteluiden pohjalta laadittu lausunto kommentoi komission ohjelmaan liittyvää strategiavalmistelua.

Delivering Horizon Europe -lausunnon tavoitteena on parantaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnn edellytyksiä Euroopassa sekä ylläpitää eurooppalaisen tutkimuksen kilpailukykyä. Lausunto sisältää konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka ohjelmassa tulisi huomioida tieteen eksellenssin, reiluuden ja avoimuuden periaatteet:

  • European Research Councilin kautta tulisi ohjata enemmän tutkimusrahoitusta. ERC:n kautta on pystytty tehokkaasti tunnistamaan ja tukemaan tiedettä uudistavaa tutkimusta.
  • Tutkimustoimintaan liittyvää liikkuvuutta tulee lisätä ja kehittää mm. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ja ERASMUS -ohjelmien kautta.
  • Rahoituksen oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohdistuminen tulee varmistaa Pillar 2:n eri klustereissa.
  • Ymmärrystä innovaatiotoiminnasta tulee kasvattaa ja laajentaa tavalla, jossa huomioidaan paremmin monitieteisyys sekä yhteiskunta- ja humanistisiin tieteisiin liittyvät innovaatiot.
  • ’Missioiden’ riippumaton ja kriittinen arviointi tulee käynnistää ja vakiinnuttaa.
  • Horizon 2020 -ohjelmasta tuttua ’Institutional Partnerships’ -toimintaa tulee jatkaa.
  • Tulee varmistaa, että Horizon Europe on ”avoin maailmalle”: sen tulee mahdollistaa laaja osallistuminen ja yhteistyö Euroopassa.

Lue koko lausunto ALLEA:n verkkosivuilta.

 

ALLEA on eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöelin. Sen tehtävänä on edistää tiedonvaihtoa akatemioiden välillä ja osallistua aktiivisesti eurooppalaiseen tiedepoliittiseen keskusteluun. Euroopan unionin tutkimuspoliittisen päätöksenteon seuraaminen on yksi ALLEAn painopistealueista, mutta organisaatio tarjoaa EU-maita laajemman keskustelufoorumin kaikille eurooppalaisille tiedeakatemioille.

Suomen Tiedeakatemiat (CoFA) on ALLEA:n kansallinen jäsen.