Euroopan alueen tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEA (All European Academies) on julkaissut vetoomuksen Unkarin tieteen autonomian puolesta. Viktor Orbánin Fidesz-puolueen hallitus on pyrkinyt puuttumaan unkarilaisten yliopistojen autonomiaan ennennäkemättömän vahvasti. Hallitus on esittänyt sukupuolentutkimuksen kieltämistä Unkarissa ja oppiaineesta suoritettavien tutkintojen mitätöimistä. Koskaan aiemmin EU-alueella valtio ei ole kieltänyt yliopistoja myöntämästä oppiarvoja määrätyillä tieteenaloilla.

ALLEA myönsi huhtikuussa 2018 Madame de Staëlin kulttuuristen arvojen palkinnon Central European Universityn vertailevan sukupuolen- ja sosiaalihistorian professorille, unkarilaiselle Andrea Pető’lle. Budapestissa sijaitseva amerikkalaisrahoitteinen CEU oli vuonna 2017 sulkemisuhan alla Unkarin hallituksen hyväksyttyä nopeutetussa lainsäätämisjärjestyksessä lainmuutoksen ulkomaisten yliopistojen toimintaedellytyksistä Unkarissa.

ALLEA:n vetoomus yliopistojen autonomian palauttamiseksi on luettavissa täällä.

Suomen Tiedeakatemiat on ALLEA:n kansallinen jäsen.