Tutkijoiden mentorointiohjelma yhdisti konkarit ja nuoret tieteilijät

Suomen Akatemian ja Suomen Tiedeakatemiain toteuttama mentorointiohjelman pilotti saatiin tammikuussa 2020 päätökseen. Mentorointiohjelman tarkoituksena oli tukea luottamuksellisen yhteistyön avulla ohjelmaan osallistuneiden tutkijoiden ammatillista kasvua ja kehittymistä urallaan. ”Muodostettujen aktori-mentori -suhteiden tavoitteena oli rikastuttaa molemminpuolisesti ajattelu-