Valitse kieli

Yearly Archives: 2020

etusivu/2020
11 11, 2020

Euroopan tiedeakatemiat: Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi edellyttää järjestelmätason muutoksia

Tieteellinen tietämys ilmastonmuutoksesta ja siihen kytkeytyvistä viheliäisistä ongelmista on kasvanut eksponentiaalisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Tästä huolimatta toimet luonnon pilaantumisen, monimuotoisuuden köyhtymisen ja kasvihuonekaasupäästöjen jatkuvan kasvun pysäyttämiseksi ovat jääneet laimeiksi. Euroopan tiedeakatemioiden EASAC:n tuore julkaisu järjestelmätason

8 10, 2020

EASAC: EU:n tuettava uusiutuvan vetyenergian tuotantoa

Vety on tärkeä vaihtoehto niille talouden sektoreille, jotka ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. ”Vetyenergia voi vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista, mutta ilmastohyödyt jäävät vähäisiksi, jos fossiilista polttoainetta käytetään vedyn tuottamiseen”, EASAC:n energiaohjelman johtaja William Gillet huomauttaa. ”EU:n

2 09, 2020

Biomassapäästöt saatava kuriin, Euroopan tiedeakatemiat vaativat

Monet niistä Euroopan maista, jotka mielletään onnistuneen ilmastonsuojelun maiksi, ovat sitä suurelta osin biomassan ansiosta. Tilanne saattaa näyttää erilaiselta tulevaisuudessa, kun päästökauppaan liittyvät hiilipäästöjen laskentatavat korjataan, huomauttaa European Academies Science Advisory Council (EASAC). ”Metsäbiomassan luokittelulla

13 07, 2020

Kohti avoimen tieteen globaaleja standardeja

Avoin tiede edistää tilasta, paikasta ja kulttuurista riippumatonta yhteistyötä, todetaan tiedeakatemioiden maailmanlaajuisen yhteistyöverkoston InterAcademy Partnershipin raportissa IAP input into the UNESCO Open Science Recommendation. Raportin laatineessa työryhmässä oli mukana Henrikki Tenkanen (University College London/Aalto-yliopisto). Raportti

2 07, 2020

Tiedeakatemiat rakenteellista rasismia ja syrjintää vastaan

Tiedeakatemioiden yhteistyöverkoston InterAcademy Partnershipin (IAP) julkilausumassa vedotaan rakenteellista rasismia ja syrjintää vastaan. ”George Floydin väkivaltainen kuolema ja sitä seuranneet tapahtumat ovat toimineet muistutuksena rakenteellisesta rasismista yhteiskunnassamme. Rasismin ongelma ei koske ainoastaan Yhdysvaltoja, vaan suurinta osaa

11 06, 2020

Euroopan tiedeakatemiat kudosteknologiasta: paine nopeisiin tuloksiin uhkaa jo potilasturvallisuutta

Asiantuntijat varoittavat malttamattomuudesta regeneratiivisen eli kudosta korjaavan lääketieteen sovellusmahdollisuuksia kohtaan. Osa lupiin liittyvistä säädöksistä on liian sallivia, EASAC:n ja FEAM:n yhteisessä raportissa Challenges and potential in regenerative medicine todetaan. Raportin laatineessa työryhmässä oli mukana professori

7 05, 2020

Euroopan tiedeakatemiat: maahanmuuttajien terveydenhuoltoa parannettava

EU:n ja kansallisten päättäjien tulee toimia maahanmuuttajien terveyden edistämiseksi, linjaavat ALLEA ja FEAM yhteisessä julkilausumassaan Statement on Migration Health (pdf). Tilanne on erityisen kriittinen pakolaisleireillä, joiden terveydenhuollossa on ollut vakavia puutteita jo ennen COVID-19-viruksen aiheuttamaa

17 04, 2020

SAPEA: Näin siirrymme kohti kestävämpää ruokajärjestelmää

Euroopan johtavat tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että perustavanlaatuinen muutos ruoantuotannossa ja -jakelussa on väistämätön. Tavoitteena on tilanne, jossa kaikilla maailman ihmisillä on edellytykset turvalliseen ravinnonsaantiin ja terveelliseen ruokavalioon. SAPEA:n (Science Advice for Policy by European

1 04, 2020

Tiedeakatemiat kuuluttavat globaalia solidaarisuutta COVID-19-pandemian aikana

COVID-19-viruksen torjunta edellyttää maailmanlaajuista yhteistyötä ja tutkittuun tietoon perustuvia koordinoituja toimia, tiedeakatemioiden globaali yhteistyöjärjestö InterAcademy Partnership (IAP) linjaa. Tiedeyhteisön tulee kehittää yhteistyötä yhteiskunnallisten tahojen kanssa ja varmistaa, että ajantasainen tieto ja asiantuntemus päätyy terveydenhuollon ja