Tiedeakatemiat varoittavat perinteisen kiinalaisen lääketieteen sääntelemättömästä käytöstä

Eurooppalaiset lääketieteen alan tiedeakatemiat (The European Academies of Science and Medicine) vaatii kannanotossaan tieteelliseen näyttöön perustuvaa diagnostiikkaa ja hoitomuotoja. Kannanotto on laadittu vastauksena Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) linjaukseen sisällyttää perinteinen kiinalainen lääketiede kansainvälisiin