Suomen Tiedeakatemiat

Suomen Tiedeakatemiain toimisto sijaitsee Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä Helsingin Kruununhaassa.

info@academies.fi

Snellmaninkatu 13 (4 krs.)
00170 Helsinki

Panu Nykänen, FT, Dos.Vt. Pääsihteeri
050 313 5112
panu.nykanen@academies.fi

Pääsihteeri vastaa Suomen Tiedeakatemiain toiminnan suunnittelusta ja toimii sihteeristön esimiehenä. Pääsihteeri johtaa yhteistyötä, jota neuvottelukunta tekee kansainvälisten tieteellisten organisaatioiden kanssa.

Kalle Videnoja, VTM
Kalle Videnoja, VTM Tiedesihteeri
050 313 6393
kalle.videnoja@academies.fi

Tiedesihteeri on kansalliskomitea-asioiden yhteyshenkilö ja neuvoo kansalliskomiteoita haku- ja raportointikäytänteiden osalta. Tiedesihteerin vastuulla on myös kotimaisten tiedeakatemioiden kanssa tehtävä yhteistyö ja Suomen Tiedeakatemiain viestintä.

Päivi Tikka, FT, Dos. – työlomalla
Päivi Tikka, FT, Dos. – työlomallaVakituinen pääsihteeri

Vakituinen pääsihteeri jatkaa työlomallaan neuvottelukunnan edustajana Suomen Unesco-toimikunnassa.