Suomen Tiedeakatemiat

Suomen Tiedeakatemiain toimisto sijaitsee Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä Helsingin Kruununhaassa.

info@academies.fi

Snellmaninkatu 13 (4 krs.)
00170 Helsinki

Panu Nykänen, FT, Dos.Vt. Pääsihteeri
050 313 5112
panu.nykanen@academies.fi

Pääsihteeri vastaa Suomen Tiedeakatemiain toiminnan suunnittelusta ja toimii sihteeristön esimiehenä. Pääsihteeri johtaa yhteistyötä, jota neuvottelukunta tekee kansainvälisten tieteellisten organisaatioiden kanssa.

Kalle Videnoja, VTM – vanhempainvapaalla 2.5. saakka
Kalle Videnoja, VTM – vanhempainvapaalla 2.5. saakkaTiedesihteeri
050 313 6393
kalle.videnoja@academies.fi

Tiedesihteeri on kansalliskomitea-asioiden yhteyshenkilö ja neuvoo kansalliskomiteoita haku- ja raportointikäytänteiden osalta. Tiedesihteerin vastuulla on myös kotimaisten tiedeakatemioiden kanssa tehtävä yhteistyö ja Suomen Tiedeakatemiain viestintä.

Päivi Tikka, FT, Dos. – työlomalla
Päivi Tikka, FT, Dos. – työlomallaVakituinen pääsihteeri

Vakituinen pääsihteeri jatkaa työlomallaan neuvottelukunnan edustajana Suomen Unesco-toimikunnassa.