Ilmoitetut ylijäämät palautetaan marraskuun puoliväliin mennessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan tilille

IBAN: FI75 8000 1400 4937 56

BIC: DABAFIHH

Viestitietona päätöksen numero

Kirjallinen tiliselvitys on esitettävä toimintatuen käyttövuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tuolloin myös palautetaan vielä mahdollisesti loppuvuoden toiminnasta ja komitean juoksevista kuluista jäänyt ylijäämä. Palautusvelvollisuus koskee kaikkia yli 10 euron summia.