Suomen Tiedeakatemiain johtoryhmä  asettaa toimikuntia tai nimittää henkilöitä asioiden valmistelua tai erikseen määrättäviä tehtäviä varten. Suomen Tiedeakatemiain toimikuntia ovat Suomen Tiedeakatemiain ihmisoikeuskomitea ja kansalliskomiteatyöryhmä.

Ihmisoikeuskomitea

Ihmisoikeuskomitean jäseniä ovat professori Leila Haaparanta, professori Hannu Juusola, arkkiatri Risto Pelkonen, kansleri emerita Krista Varantola ja VTT Juha Vuori. Komitean puheenjohtajana toimii professori Jukka Kekkonen.

Suomen Tiedeakatemiain nimittämä ihmisoikeuskomitea toimii kotimaassa ja kansainvälisesti tieteentekijöiden ihmisoikeuksien ja tieteen vapauden puolesta.

Komitean sihteerinä toimii VTM Kalle Videnoja.

Lue lisää komitean työstä VTM Katri Rostedtin blogikirjoituksesta.

Kansalliskomiteatyöryhmä

Kansalliskomiteatyöryhmän jäseniä ovat Tiedeakatemiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Olavi Nevanlinna sekä neuvottelukunnan jäsenet Markku Leskelä ja Ari Sihvola.

Neuvottelukunnan nimittämä kansalliskomiteatyöryhmä vastaa suomalaisen kansalliskomiteajärjestelmän ohjauksesta ja kehittämisestä.

Työryhmän sihteerinä toimii tiedesihteeri Kalle Videnoja.