Tiedeakatemiain neuvottelukunta on neljän Suomessa toimivan tiedeakatemian yhteistyöelin, jonka tehtävänä on tutkimuksen teon edellytysten parantaminen sekä tieteen vaikuttavuuden edistäminen.

Neuvottelukunnan jäsenyydet ja kumppanuudet

Edustamme Suomea kansainvälisissä järjestöissä ja palvelemme yhdistäjänä ja välittäjänä suomalaisen ja maailmanlaajuisen tiedeyhteisön välillä.
Tutustu jäsenyyksiin ja kumppanuuksiinTutustu jäsenyyksiin ja kumppanuuksiin

Tiedeakatemiain neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2016

Neuvottelukunnan toimintakertomus 2016Neuvottelukunnan toimintakertomus 2016

Kuvassa vasemmalta oikealle: Krista Varantola, Carl G. Gahmberg, Pekka Aula, Markku Leskelä, Olavi Nevanlinna, Fred Karlsson, Åsa Lindberg, Panu Nykänen.

Kokoonpano 2017-2019

Puheenjohtaja Professori Olavi Nevanlinna
Varapuheenjohtaja Professori Fred Karlsson
Jäsenet Professori Pekka Aula
Professori Carl G. Gahmberg
Professori Markku Leskelä
Dosentti Åsa Lindberg
Dosentti Panu Nykänen
Kansleri emerita Krista Varantola

Neuvottelukunnan kahdeksasta jäsenestä Suomalainen Tiedeakatemia nimeää kaksi ja Suomen Tiedeseura kaksi. Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland nimeävät kumpikin yhden jäsenen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu kaksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan nimeämää jäsentä.

Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.

Tiedeakatemiat

Suomen neljä tiedeakatemiaa toimivat osana kansainvälistä tiedeakatemioiden verkostoa. Tiedeakatemiat edustavat sitoutumatonta korkeatasoista tutkimusta, ja niiden jäseniksi kutsutaan rajattu määrä henkilöitä tieteellisten ansioiden perusteella.

Tiedeakatemiat edistävät vapaata tutkimusta ja tieteellistä keskustelua mm. järjestämällä seminaareja, jakamalla apurahoja ja tuottamalla tiedepohjaisia julkaisuja.

Suomen Tiedeseura on kaksikielinen kaikkien tieteenalojen akatemia.
Suomalainen Tiedeakatemia on yleistieteellinen keskusseura.
Teknillisten Tieteiden Akatemian tehtävänä on edistää teknillistieteellisen ja taloudellisen alan tutkimusta ja tulosten käytettävyyttä.
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland on ruotsinkielinen teknillistieteellinen akatemia.