Suomen Tiedeakatemiat on tiedeakatemioiden yhteistyöneuvosto, joka edustaa suomalaisia tiedeakatemioita kansainvälisissä tiedejärjestöissä ja vastaa eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toiminnan koordinoinnista.

Neuvosto:

  • vahvistaa tiedeakatemiain kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä ja vaikuttavuutta
  • koordinoi tiedeakatemiain kansainvälisiä yhteyksiä ja suorittaa niihin liittyviä tehtäviä
  • vahvistaa tieteen ja tutkimustiedon roolia ja näkyvyyttä yhteiskunnassa
  • edistää tutkimustiedon käyttöä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
  • vahvistaa tiedeakatemiain tiedotusta ja tiedeviestintää
  • tukee nuorten tutkijoiden työtä.

Suomen Tiedeakatemiain jäsenyydet ja kumppanuudet

Edustamme Suomea kansainvälisissä järjestöissä ja palvelemme yhdistäjänä ja välittäjänä suomalaisen ja maailmanlaajuisen tiedeyhteisön välillä.
Tutustu jäsenyyksiin ja kumppanuuksiin Tutustu jäsenyyksiin ja kumppanuuksiin

Tiedeakatemiain neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2016

Neuvottelukunnan toimintakertomus 2016Neuvottelukunnan toimintakertomus 2016

SUOMEN TIEDEAKATEMIAIN JOHTORYHMÄ

Puheenjohtaja Jarl-Thure Eriksson
Varapuheenjohtaja Professori Risto Nieminen
Jäsenet Professori Ilkka Pöyhönen
Professori Fred Karlsson

Suomen Tiedeakatemiain johtoryhmä koostuu neljästä jäsenestä.

Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura , Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland nimeävät kukin yhden jäsenen.

Johtoryhmän jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Johtoryhmän sihteerinä toimii neuvoston akatemiasihteeri.

Tiedeakatemiat

Suomen neljä tiedeakatemiaa toimivat osana kansainvälistä tiedeakatemioiden verkostoa. Tiedeakatemiat edustavat sitoutumatonta korkeatasoista tutkimusta, ja niiden jäseniksi kutsutaan rajattu määrä henkilöitä tieteellisten ansioiden perusteella.

Tiedeakatemiat edistävät vapaata tutkimusta ja tieteellistä keskustelua mm. järjestämällä seminaareja, jakamalla apurahoja ja tuottamalla tiedepohjaisia julkaisuja.

Suomen Tiedeseura on kaksikielinen kaikkien tieteenalojen akatemia.
Suomalainen Tiedeakatemia on yleistieteellinen keskusseura.
Teknillisten Tieteiden Akatemian tehtävänä on edistää teknillistieteellisen ja taloudellisen alan tutkimusta ja tulosten käytettävyyttä.
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland on ruotsinkielinen teknillistieteellinen akatemia.