Tiedeakatemiain neuvottelukunta koordinoi eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toimintaa. Neuvottelukunta myös päättää opetus- ja kulttuuriministeriön kansalliskomiteoille osoittaman toiminta-avustuksen jakamisesta.

Kansalliskomiteat ovat tieteenalakohtaisia tai ilmiökeskeisiä yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on linkittää kansalliset tutkijayhteisöt tiettyihin kansainvälisiin kattojärjestöihin. Kansalliskomiteat muodostavat laajan kansainvälistä yhteistyötä tekevien tutkijoiden asiantuntijaverkoston. Kansalliskomiteoissa on edustettuna tieteellisiä seuroja, yliopistoja sekä tutkimuslaitoksia.

Tieteenalakohtaiset kansalliskomiteat

Toimintatuet

Tiedeakatemiain neuvottelukunta myöntää vuosittain toimintatukea kansalliskomiteoille ja maksaa komiteoiden jäsenmaksut kansainvälisiin kattojärjestöihin. Kansalliskomiteoille kanavoitava tuki on pienimuotoista mutta pitkäjänteistä. Tuki mahdollistaa kansainvälisten yhteyksien suunnitelmallisen kehittämisen. Neuvottelukunnan jakamia tukia voivat hakea kansalliskomiteajärjestelmän piiriin kuuluvat yhteisöt.
 

Tukimuodot ja hakuajat

Neuvottelukunnan tukimuodot kansalliskomiteoille:

  • vuosittainen toimintatuki (hakuaika lokakuussa)
  • tuki asiantuntijatehtäviin kansainvälisissä kattojärjestöissä (jatkuva haku)
  • kansainvälisten kattojärjestöjen jäsenmaksut

Toimintatukea myönnetään pääasiallisesti matkakuluihin, jotka liittyvät kansainvälisten kattojärjestöjen kanssa tehtävään hallinnolliseen yhteistyöhön, esimerkiksi vuosikokouksiin tai hallituksen kokouksiin osallistumiseen. Toimintatukea voidaan myöntää myös kansalliskomitean kokouskuluihin Suomessa ja muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Toimintatukea haetaan rahoitusvuotta edeltävän vuoden lokakuussa. Samassa yhteydessä järjestetään myös kuluvan vuoden lisähaku, jossa kansalliskomiteat voivat tarvittaessa hakea täydentävää tukea meneillään olevan vuoden kuluihin.

Tuki asiantuntijatehtäviin on pääasiallisesti tarkoitettu kesken rahoitusvuoden tarjottujen asiantuntija- ja luottamustehtävien hoitamiseen silloin, kun tehtävät liittyvät kansainvälisten kattojärjestöjen toimintaan. Asiantuntijatehtäviin suunnatun tuen hakuaika on jatkuva.

Neuvottelukunta maksaa kansalliskomiteoiden jäsenmaksut suoraan kansainvälisiltä kattojärjestöiltä saamiaan laskuja vastaan. Tukea jäsenmaksuihin ei siis suoriteta kansalliskomiteoille eikä sitä tarvitse erikseen hakea tai raportoida.

Tukien raportointi

Vuositasolla myönnetty toimintatuki raportoidaan sähköisesti KATU-järjestelmässä rahoitusvuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Lisätietoja raportoinnista löytyy tältä sivulta ladattavissa olevasta haku- ja raportointiohjeesta.

Kansalliskomiteajärjestelmän vuodenkierto

Tammikuu Neuvottelukunta tekee päätökset kansalliskomiteoiden toimintatuista
Helmikuu Kansalliskomiteoille lähetetään myöntöpäätökset kuluvan vuoden toimintatuista
Toimintatukien maksatus alkaa allekirjoitettuja sopimuksia vastaan
Maaliskuu Edellisvuoden toimintatukien raportointi
Syyskuu Vuosittainen kansalliskomiteatapaaminen syys-lokakuussa
Lokakuu Seuraavan vuoden toimintatukien haku
Kuluvan vuoden lisätoimintatukien haku
Yli 100 euron ylijäämien ennakkoraportointi
Marraskuu Toimintatukien yli 100 euron ylijäämien palauttaminen 15.11. mennessä
Neuvottelukunta tekee päätökset kuluvan vuoden lisätoimintatuista

Kansalliskomiteajärjestelmän arviointi 2015

Osana Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansalliskomiteajärjestelmän kehittämistyötä koko järjestelmä arviointiin syksyn 2014 ja kevään 2015 välisenä aikana. Arviointiraportti valmistui elokuussa 2015.
Kansalliskomitea-arvioinnin raporttiKansalliskomitea-arvioinnin raportti

TOIMINTATUET

Kaikkien tukimuotojen hakemukset sekä toimintatukien raportit tehdään sähköiseen KATU-tietojärjestelmään. Järjestelmään pääsee henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

Lataa haku- ja raportointiohje
Kirjaudu KATU-järjestelmään
Toimintatukien palauttaminen

Haku- ja raportointineuvonta

Kalle Videnoja
Kalle VidenojaTiedesihteeri
044 762 4454
info@academies.fi

Ohjeita kansalliskomiteoille

Mallisäännöt itsenäisille komiteoille
Mallisäännöt seurojen yhteydessä toimiville komiteoille
Ohjeet seuroille, joiden yhteydessä toimii komitea
KATU-toimintatukijärjestelmän tietosuojaseloste