Tiedeakatemiain neuvottelukunta

Tiedeakatemiain neuvottelukunnan tehtävänä on parantaa tutkimuksen teon edellytyksiä ja edistää tieteen vaikuttavuutta. Edustamme Suomea 12 kansainvälisessä järjestössä ja palvelemme siten yhdistäjänä ja välittäjänä suomalaisen ja maailmanlaajuisen tiedeyhteisön välillä.

Neuvottelukunta osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen tiedepoliittiseen keskusteluun ja saattaa tutkijoita ja päättäjiä yhteen muun muassa järjestämällä seminaareja ja laatimalla asiantuntijalausuntoja. Tavoitteena on edistää toimintakulttuuria, jossa tieteellistä tutkimustietoa hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Lue lisää neuvottelukunnan toiminnasta

Kansalliskomiteoiden toimintatuet

Tiedeakatemiain neuvottelukunta jakaa vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta eri tieteenalojen kansalliskomiteoille. Lisäksi neuvottelukunta maksaa komiteoiden jäsenmaksut kansainvälisiin kattojärjestöihin ja jakaa jatkuvaa tukea kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin.

Toimintatukihakuun

Uutiset ja kirjoitukset

602, 2017

Kansainvälinen ihmisoikeusverkosto vetoaa Yhdysvaltain hallitukseen maahanmuuttoasetusta vastaan

Tiedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen kansainvälisen ihmisoikeusverkoston (International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) johtoryhmä on antanut […]

102, 2017

ICSU:lta kannanotto Trumpin maahanmuuttoasetukseen

International Council for Science (ICSU) on ottanut kantaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin antamaan maahanmuuttoa koskevaan asetukseen, joka keskeyttää […]

Kaikki uutiset ja kirjoitukset

Tulevat tapahtumat

15 03, 2017

Etiikan päivä

Etiikan päivä on vuosittain järjestettävä tieteen eettisiä kysymyksiä käsittelevä seminaari. Seuraava Etiikan päivä järjestetään 15.3.2017 Tieteiden talolla Helsingissä. […]

Kaikki tapahtumat

Viimeisin julkaisu

24.11.2016

EASAC: Indicators for a Circular Economy

Raportti pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, minkälaisia mittareita Euroopan unionin olisi käytettävä, jotta kehitys kohti kiertotaloutta ei vaarantuisi.
Julkaisija: European Academies’ Science Advice Council (EASAC)
Lataa julkaisu